a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Schistidium maritimum (Turner ex Robt. Scott) Bruch & Schimp.

Zeeachterlichtmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (10) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtStenige oever
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Schistidium maritimum is de enige Nederlandse mossoort die karakteristiek is voor door zeewater bespatte stenen. Vroeger is de soort gevonden langs de Friese Zuiderzeekust maar al sinds lange tijd is... [meer]
 
foto2388