a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum torquescens Bruch & Schimp.

Zonneknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (28) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Ecologie & verspreiding
De submediterraan-subatlantische Bryum torquescens houdt van een stenig, kalkrijk en geëxponeerd substraat en is vanouds bekend van enkele kalkgraslanden in Zuid-Limburg. De eerste vondst datee... [meer]
 
foto2249
foto2474
foto2473