a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (30) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Bryum neodamense is een zeer zeldzame boreaal-gematigde soort van kalkrijke moerassen die 's winters onder water staan. De soort leek al in 19de eeuw te zijn uitgestorven in ons land maar werd in 1972... [meer]
 
foto2466