a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum pallescens/creberrimum/lochocaulon Schwägr.

Zwanenhalsknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (27) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Bryum boreale
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Zwanenhalsknikmos is een soort van open plekjes in grazige vegetaties op basenrijke bodem (leem, kalkrijk zand e.d.) en beschutte muren en beton. Het is altijd een zeldzaam knikmos geweest. Na 1980 li... [meer]
 
foto2247