a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scapania irrigua (Nees) Nees

Zandschoffelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Scapaniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
De meeste kans op het vinden van Scapania irrigua is momenteel op de Waddeneilanden, bijv. op vochtige paadjes in het gezelschap van Nanocyperion-soorten. In het binnenland is de soort sterk achteruit... [meer]
 
foto3934
foto4138
foto4137
foto3935