a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (27) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Bryum marratii komt voor op begraasde kwelders, groene stranden en in natte delen van jonge duinvalleien en langs duinplassen en paden, op humeus zand en humusarm zand met een slikkig toplaagje, vaak... [meer]