Geelkorrelknikmos

Bryum barnesii


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Bryum barnesii is overal te vinden op minerale, voedselrijke bodem. De verspreidingskaart laat vooral goed zien waar nog niet geïnventariseerd is. Bij de revisie van de Nederlandse bladmossen zijn opvallend weinig vondsten van voor 1950 aangetroffen, en het lijkt erop dat B. barnesii zich sterk heeft uitgebreid. Bryum barnesii behoort tot de zogenaamde Bryum bicolor-groep, en wordt op het Europese vasteland sinds de Belgische revisie van het Bryum bicolor-complex in 1976 als soort onderscheiden. Herkenning geeft zelden problemen. De vorm van de broedknoppen is belangrijker dan het aantal per bladoksel. B. barnesii heeft peervormige broedknoppen met spits toelopend stengelprimordium en brede bladprimordia aan de top, en is hieraan in het veld met een goede loep makkelijk te herkennen. De vorm van de bladtop en de lengte van de, al of niet uittredende, nerf zijn erg variabel. In een retentiegebied bij Enschede is onlangs een vorm aangetroffen met, zowel ondergronds als op rizoïdenvilt langs de stengel, grote aantallen kleine (ca. 100 µm), bol-peervormige, roodbruine broedknollen (zie ook B. dichotomum).
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeer algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale cultuurgrond
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website