Holbladig knikmos

Bryum calophyllum


Ecologie & verspreiding
Bryum calophyllum is gevonden in jonge duinvalleien, waar het samengroeide met onder meer B. warneum. Het is een noordelijke soort die in Noordwest-Europa zeer verspreid voorkomt langs de kust. De vondsten van Schiermonnikoog en Rottumeroog dateren uit 1967 en 1973, en de soort moet waarschijnlijk worden beschouwd als verdwenen. Holbladig knikmos lijkt sterk op B. marratii, maar heeft een duidelijk teruggebogen bladrand, smallere bladcellen en een duidelijker zoom. Ook zou het kapsel langer dan breed moeten zijn. De in flora's gebruikte kenmerken komen echter niet goed overeen.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: lemig of fijn zand
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website