a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum calophyllum R. Br.

Holbladig knikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (25) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Europese Rode Lijst: zeldzaam
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Bryum calophyllum is gevonden in jonge duinvalleien, waar het samengroeide met onder meer B. warneum. Het is een noordelijke soort die in Noordwest-Europa zeer verspreid voorkomt langs de kust. De von... [meer]