a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson

Hakig greppelmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (11) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Dicranaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Anisothecium schreberianum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.efemere kolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Dicranella schreberiana staat op open, natte tot vochtige, basenrijke klei en leem, soms op zand; zure standplaatsen worden gemeden. Het is een pionier van akkers, padranden, greppels, slootkanten, be... [meer]
 
foto10607
foto10608
foto2269
foto10605
foto10606
foto1783
foto10603
foto10604
foto2270