a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.

Heidelentemos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Funariaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Funaria obtusa
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Entosthodon obtusus groeit op permanent vochtig, (matig) nutriëntenarm zand, zandige humus en zandig, soms lemig veen. Het brede scala aan potentiële standplaatsen betreft drooggevallen sloten en af... [meer]
 
foto2543