a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum magellanicum Brid.

Hoogveenveenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Sphagnum magellanicum kent in Nederland diverse standplaatsen. De klassieke standplaats is als bultvormer in goed ontwikkeld (levend) hoogveen met regenwatervoeding. Belangrijke begeleidend soort i... [meer]
 
foto1967
foto5465
foto3005