a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hypnum jutlandicum Holmen & E. Warncke

Heideklauwtjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Hypnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Hypnum cupressiforme subsp. ericetorum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euramerikaans
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Hypnum jutlandicum komt voor op zuur strooisel in heiden en droge schrale graslanden, op boomvoeten van bomen met zure schors en op dode liggende bomen. De soort lijkt door verzuring, verdroging en ve... [meer]
 
foto1510
foto37051
foto1681