a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Riccardia incurvata Lindb.

Hol moerasvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Aneuraceae
Groep:Levermossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Riccardia incurvata groeit net als R. chamedryfolia op open, vochtig zand, leem en veen, maar lijkt een voorkeur te hebben voor iets zuurdere bodems en iets vaker verstoorde plekken zoals afgravingen,... [meer]
 
foto2708
foto3805
foto4458
foto1605
foto2707
foto2705