a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout

Haarspitsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Cirriphyllum piliferum is vooral een soort van kleigronden. Hier wordt de soort met name gevonden in open bossen, langs bospaden en dijken. Af en toe wordt Haarspitsmos ook gevonden in niet te zure ri... [meer]
 
foto4203
foto4202
foto4201
foto2262
foto4204
foto4182
foto1770