a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout

Hakig smaltandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ditrichaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Trichodon cylindricus
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.efemere kolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale cultuurgrond
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ditrichum cylindricum komt samen met de andere Smaltandmossen voornamelijk voor op lemige zand- en kleigronden. Het verspreidingsbeeld suggereert dat de soort waarschijnlijk nog te vaak niet herkend w... [meer]
 
foto5354
foto37065
foto37067
foto3788
foto37066