a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ptilidium ciliare (L.) Hampe

Heidefranjemos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ptilidiaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Ptilidium ciliare komt voor in heide en bos op de zandgronden, vooral op noordhellingen, boswalletjes en andere steilkanten maar bijvoorbeeld ook op naaldenstrooisel in lichte, luchtvochtige bossen.... [meer]
 
foto4106
foto4521
foto4107
foto2990
foto2991