a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Mylia anomala (Hook.) Gray

Hoogveenlevermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Mylia anomala is, zoals de naam Hoogveenlevermos al aangeeft, een soort van hoogvenen en van zeer natte Erica-heiden met veel veenmos. Vaak groeit de soort in de nabijheid van of zelfs tussen veenmoss... [meer]
 
foto2323
foto1857