a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.

Hartbladig puntmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calliergonaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kruiper
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Calliergon cordifolium groeit bij voorkeur op moerassige natte plekken in broekbos, vochtig grasland en rietland op venige bodem. De soort komt vooral voor in duinvalleien, beekdalen en laagveengebied... [meer]
 
foto4267
foto2478
foto4268
foto1746