a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

Harlekijnmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Meesiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Al voor 1900 verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)arctisch-boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Paludella squarrosa komt voor aan de rand van kwelgebieden, bijvoorbeeld in rivierdelta’s en verlandingsvegetaties langs grondwatergevoede meertjes. De soort groeit daar temidden van mesotrofe veenm... [meer]
 
foto2340
foto11031
foto11032
foto1522
foto1521