a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Racomitrium canescens var. intermedium Vent.

Hakige bisschopsmuts
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Grimmiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Racomitrium elongatum
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Racomitrium canescens var. intermedium komt o.a. voor in zandverstuivingen, in open heide en soms op steen. Vermoedelijk was dit taxon in de eerste helft van de 20ste eeuw veel algemener dan var. eric... [meer]
 
foto2373
foto30862
foto12065
foto12067
foto12070
foto12069
foto2372
foto12066