Roodmondknikmos

Bryum knowltonii


© Koos van der Vaart

Ecologie & verspreiding
Tot voor kort was dit mos vooral bekend van basenrijke kuststandplaatsen van voor 1980, waar het samen voorkwam met B. warneum. In 2006 is Roodknikmos op het groene strand van Schiermonnikoog teruggevonden op lage, zandige kopjes met Ceratodon en Syntrichia ruralis en enige Bryum warneum die vooral in de lagere delen tussen de kopjes groeit. In de Hollandse duinen is het na 1980 gevonden in vochtige pioniermilieus (o.a. langs duinpaden), vaak samen met Bryum pallens. Recent is de soort gevonden op binnenlandse natuurontwikkelingsterreinen, ook in regio's waar Bryum knowltonii vroeger nooit is gevonden. Het betreft vooral voormalige overstromingsgebieden van beken, maar ook langs het IJsselmeer zijn nieuwe vindplaatsen ontdekt: op een opgespoten terrein bij Huizen, en op een strekdam van de Makkumer Noordwaard. Het Roodmondknikmos is een zeer bijzondere boreaal-montane soort die overal uiterst zeldzaam is. Door de zeer holle blaadjes met krachtige nerf die in de bladtop eindigt en de omgerolde bladrand, is Bryum knowltonii ook vegetatief met zekerheid te herkennen. Meestal zijn de korte, breed-peervormige kapseltjes met duidelijke nek massaal aanwezig en is verwarring met andere soorten uitgesloten.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: grof zand en gruis
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website