a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (28) | flora's (7) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Ecologie & verspreiding
Tot voor kort was dit mos vooral bekend van basenrijke kuststandplaatsen van voor 1980, waar het samen voorkwam met B. warneum. In 2006 is Roodknikmos op het groene strand van Schiermonnikoog teruggev... [meer]
 
foto44051
foto44050
foto2463