a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Metzgeria temperata Kuwah.

Ruig boomvorkje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Metzgeriaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitschors
Ecologie & verspreiding
Het Ruig boomvorkje is in het veld nauwelijks te onderscheiden van het Blauw boomvorkje (Metzgeria fruticulosa). De standplaats en begeleidende mosflora geven echter vaak wel een aanwijzing met wel... [meer]
 
foto1487
foto4605
foto1486