a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.

Rood schorpioenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (10) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Scorpidium scorpioides komt voor in natte slenkjes, greppels of laagten in kalkrijke duinvalleien, trilvenen, hellingveentjes en kwelrijke plekken op de grens van overgangsvenen en blauwgraslanden. Do... [meer]
 
foto1828
foto42605
foto42606
foto42607
foto42608