a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (9) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof strooisel
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Rozetmos is tegenwoordig beperkt tot min of meer kalkrijke duingebieden. De verspreidingsdichtheid wisselt hier van vrij algemeen (zoals in het Noordhollands Duinreservaat) tot schaars. Gewoonlijk sta... [meer]
 
foto9543
foto2378
foto36069
foto36070
foto4857
foto2379
foto1526