a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener

Riviersterretje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (17) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Tortula latifolia
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Syntrichia latifolia wordt gevonden op sterk belichte vrijstaande bomen, zoals wilgen, en op gesteente in 's winters geinundeerde uiterwaarden langs de grote rivieren. In mindere mate wordt de soort o... [meer]
 
foto39
foto40
foto1871
foto2097
foto59185