a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Polytrichum piliferum Hedw.

Ruig haarmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Polytrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgrof zand en gruis
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Polytrichum piliferum is een welbekende pionier van bewegend voedselarm zand. Het is in staat om zich in kaal zand te vestigen, veelal na een eerste fase waarin zich een algenlaagje vormt. Zodra ergen... [meer]
 
foto2066
foto3818
foto3538
foto4097
foto4615
foto3537