a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe

Recht eendagsmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Ephemeraceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Europese Rode Lijst: bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelannuel
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Ephemerum cohaerens is een soort van de grote rivieren. Hier is het te vinden in de uiterwaarden op oevers van doorbraakkolken, oude riviermeanders en zand- en kleiputten die tot laat in het voorja... [meer]