a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.

Rond boogsterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Plagiomnium affine groeit op droge tot matig vochtige standplaatsen en op enigszins humusrijke bodem, die kan variëren van zwak zuur tot basisch. De groeiplaats is vaak beschaduwd, maar kan ook... [meer]
 
foto3956
foto5234
foto1599
foto5256
foto5258
foto4509
foto4506
foto4511
foto5236
foto5257
foto5259
foto4386
foto5235
foto2056
foto4510
foto17999