a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.

Rood draadmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Cephaloziellaceae
Groep:Levermossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Cephaloziella rubella komt in ons land vooral voor op open plekjes, vaak met andere levermossen (Lophozia bicrenata, Jungermannia gracillima) op allerlei substraten: zand, veen, leem, lichte klei, rot... [meer]
 
foto4693
foto4290
foto4692