a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.

Roodviltmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Aulacomniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Aulacomnium palustre is algemeen op veengronden met veel veenmos, in natte heide, op venoevers en in veenmosrietlanden. Ook kan de soort gevonden worden in natte en verzurende graslanden en soms zel... [meer]
 
foto29565
foto2228
foto2889
foto4235
foto1534
foto5474
foto1997
foto3553
foto1533
foto5475
foto1996
foto42599
foto29567
foto1729