a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Jungermannia hyalina Lyell

Rood oortjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Jungermanniaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Plectocolea hyalina, Solenostoma hyalinum
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitlemig of fijn zand
Ecologie & verspreiding
Jungermannia hyalina groeit vooral op neutrale tot zwakzure, zandig-lemige, lemige of kleiige bodem. De meeste vondsten worden gedaan in afgravingen en in sloot- en greppelkanten in lemig milieu. ... [meer]
 
foto3895
foto3891
foto3894
foto4340
foto4341
foto4342
foto2598
foto4786
foto3890