a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.

Reuzenpuntmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calliergonaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Calliergon giganteum komt voor op periodiek drasse of onder water staande basenrijke plekken in schrale graslanden en rietlanden. Het betreft meestal matig voedselrijke plekken en bij eutrofiër... [meer]
 
foto30843
foto30844
foto17
foto30842
foto41739
foto45148
foto1747
foto2479