a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.

Riviermos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Pottiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Cinclidotus mucronatus
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)submediterraan-subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.kolonist s.s.
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen en schors
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Zoals de Nederlandse naam al aangeeft komt Riviermos in het rivierengebied voor. Dialytrichia mucronata is hier te vinden op periodiek overstroomde stenen en op stammen van Wilgen en Populieren in de... [meer]
 
foto26570
foto26579
foto25898