a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv.

Rood sterrenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Mniaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Mnium marginatum komt voor op basenrijke leem, lemige klei, uitgeloogde mergel en op met kalkrijk slib bedekte boomvoeten en basaltblokken. De soort heeft een voorkeur voor een beschaduwde, min of mee... [meer]
 
foto2636
foto2638
foto2637