a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.

Rozetknikmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (26) | flora's (8) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bryaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Europese Rode Lijst: regionaal bedreigd
Zeldzaamheid:afwezig in Nederland
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.pendelnomade
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtKale vochtige bodem
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Ecologie & verspreiding
Bryum uliginosum is in de periode 1841-1864 verzameld op natte, basenrijke standplaatsen in het kustgebied en in de randen van de Veluwe. In de 20ste eeuw is de soort nog gevonden bij Oud Poelgeest (1... [meer]
 
foto2476
foto11010
foto11011