Zilt knikmos

Bryum marratii


Ecologie & verspreiding
Bryum marratii komt voor op begraasde kwelders, groene stranden en in natte delen van jonge duinvalleien en langs duinplassen en paden, op humeus zand en humusarm zand met een slikkig toplaagje, vaak op plaatsen met enige kwel vanuit het nabijgelegen duin. Zilt knikmos komt in Europa vrijwel uitsluitend voor langs de kust van West-Frankrijk tot Noorwegen en rond de Britse eilanden. Bryum marratii staat op de Europese Rode Lijst als regionally threatened en Nederland heeft dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor dit curieuze mosje met zijn zeer holle blaadjes met stompe top en knikkervormige kapseltjes. De vindplaatsen in het Utrechtse en Hollandse plassengebied zijn al voor 1950 verdwenen en van Voorne ontbreken opgaven van na 1980. Bryum marratii is na 1980 alleen nog op de Waddeneilanden gevonden. In 2006 was de soort veel aanwezig, royaal kapselend, op het groene strand van Schiermonnikoog. Het groeide hier vooral in laagtes met een open kruidlaag met o.a. Zilverschoon, Hertshoornweegbree en Dwergzegge en veel Bryum warneum. Bryum marratii kan alleen worden verward met B. calophyllum (zie daar).
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website