Zoddeknikmos

Bryum neodamense


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Bryum neodamense is een zeer zeldzame boreaal-gematigde soort van kalkrijke moerassen die 's winters onder water staan. De soort leek al in 19de eeuw te zijn uitgestorven in ons land maar werd in 1972 weer ontdekt op Oostvoorne en in 1975 op Texel (De Muy). Na 1980 is het nog verzameld in de Bitterlingvallei op Voorne (1988) en is er een veldnotitie van De Muy (1988). Voor de periode 1987-1996 wordt B. neodamense opgegeven voor de Weerribben (Stobbenribben), maar in de databank ontbreken referenties naar herbariummateriaal. Recent onderzoek suggereert dat B. neodamense slechts een standplaatsvorm is van B. pseudotriquetrum.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Substraatvoorkeur: veen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website