Oranjeknolknikmos

Bryum tenuisetum


© Jan Kersten

Ecologie & verspreiding
Binnen de groep van de erythrocarpe knikmossen komt Bryum tenuisetum op de zuurste en voedselarmste standplaatsen voor, zoals op leemarm zand in heideterreinen. Veel nieuwe vindplaatsen liggen in natuurontwikkelingsterreinen op de hogere zandgronden en in de laagveengebieden en de kalkarme duinen. Deze mossoort is sterk onderverzameld. Bryum tenuisetum groeit vaak samen met B. microerythrocarpum die ook geheel roodgekleurd kan zijn (zie daar) en verder zou op grond van de rode kleur ook B. pallens nog aanleiding kunnen geven tot verwarring. Bryum tenuisetum is door zijn gele broedknollen een makkelijk herkenbare soort van zure, organische en minerale bodems. Het is vaak sterk rood aangelopen. Kapsels zijn geregeld te vinden.
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: humus
Controle: microscopische determinatie
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website