Rozetknikmos

Bryum uliginosum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Bryum uliginosum is in de periode 1841-1864 verzameld op natte, basenrijke standplaatsen in het kustgebied en in de randen van de Veluwe. In de 20ste eeuw is de soort nog gevonden bij Oud Poelgeest (1941) en Egmond-Binnen (1973). Natuurontwikkelingsterreinen op nat, basenrijk moedermateriaal nabij de oude vindplaatsen bieden wellicht kansen op nieuwe vondsten. Alleen fertiel materiaal kan met zekerheid worden herkend, o.a. aan de autoecische geslachtsverdeling. Bryum uliginosum kan worden verward met B. intermedium (synoecisch) en vooral met B. pallens (dioecisch).
Familie: Bryaceae
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Verdwenen
Zeldzaamheid: afwezig in Nederland
Biotoopvoorkeur: Kale vochtige bodem
Substraatvoorkeur: op allerlei bodems
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website