Sliertmos

Straminergon stramineum


© Michael Lueth (www.milueth.de)

Ecologie & verspreiding
Straminergon stramineum is gebonden aan voedselarme, zure tot matig basenrijke moerassen en moerasbossen op veen, waarin zij tussen Sphagnum of andere mossen pleegt te groeien. Straminergon lijkt in sommige delen van het Pleistoceen achteruit te zijn gegaan, terwijl in West-Nederland terreinwinst is geboekt. Verschillen in onderzoeksintensiteit kunnen echter ook een rol spelen. Om te achterhalen of de achteruitgang in Drenthe, Zuidoost-Groningen, de Gelderse Vallei, de Veluwe en het Rijk van Nijmegen reëel is -verdroging zou de boosdoener kunnen zijn- zou hier nog eens goed naar de soort gezocht moeten worden. Sliertmos is gemakkelijk te herkennen aan de vrijwel onvertakte, puntige, zeer slanke stengels. De blaadjes zijn net als bij Calliergon voorzien van een duidelijke nerf en een breed afgeronde top; anders dan bij Calliergon zijn ze bij Straminergon naar de basis geleidelijk versmald.
Groep: Bladmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: Zuur veen
Substraatvoorkeur: veen
Controle: veldwaarneming
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website