a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs

Sliertmos
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Calliergonaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Calliergon stramineum
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Straminergon stramineum is gebonden aan voedselarme, zure tot matig basenrijke moerassen en moerasbossen op veen, waarin zij tussen Sphagnum of andere mossen pleegt te groeien. Straminergon lijkt in s... [meer]
 
foto55125
foto55126
foto55127
foto55128
foto2254