a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.

Smaragdmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Brachytheciaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:vrij zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)gematigd-mediterraan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Euraziatisch
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtDroog schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitgruis en steen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Homalothecium lutescens groeit onder meer in open, droog, zwak stuivend duingrasland, kalkgrasland, kalkrijke rivierduinen, op zonnige oude muren en op dijken van basisch gesteente. De soort wordt voo... [meer]
 
foto40168
foto40169
foto2309
foto1514