a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar

Steenkroesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Orthotrichaceae
Groep:Bladmossen
Status:Nieuw gevonden sinds 2000
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtPioniers op bomen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitsteen
Ecologie & verspreiding
Zoals de Nederlandse naam al zegt, is deze Ulota eigenlijk een echte steenbewoner. In het Zwarte Woud in Duitsland komt zij vooral voor in luchtvochtige, open bossen, op kalkarm, maar basenrijk gest... [meer]
 
foto27350
foto10144