a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Philonotis arnellii Husn.

Slank staartjesmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Bartramiaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Philonotis capillaris
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)subatlantisch gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Disjunct circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedpendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtRijk bos
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitklei en leem
Ecologie & verspreiding
Het zeer tengere, in fijne matjes groeiende slank staartjesmos komt voor op kalkarme maar basenrijke, vochtige en vaak wat beschaduwde plekken. Rotsnissen, dunne bodems op luchtvochtige rotskantjes... [meer]
 
foto2346
foto2347