a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen

Sterrengoudmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Amblystegiaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.blijver
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtMoeras en nat schraalland
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitop allerlei bodems
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Ecologie & verspreiding
Campylium stellatum komt ogenschijnlijk in vrij sterk uiteenlopende milieus voor. In praktijk gaat het steeds om basenrijke, veelal kalkrijke milieus. Campylium stellatum komt nog regelmatig voor in b... [meer]
 
foto1760
foto2489
foto4575
foto1759