a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske

Steil tandmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (9) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Lophoziaceae
Groep:Levermossen
Synoniemen:Lophozia attenuata, Neoorthocaulis attenuatus
Status:Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-montaan
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.broedkolonist
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtHeide en heidebebossing
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeithumus
Ecologie & verspreiding
Barbilophozia attenuata groeit vooral op humus en humeus zand op noordhellingen in de heide, en incidenteel ook in het bos en op boomstronken. De soort is vooral gevonden op de stuwwallen van Midden-N... [meer]
 
foto2442
foto2441