a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Stijf veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (13) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortmicroscopische determinatie
Ecologie & verspreiding
Sphagnum capillifolium kan op drogere standplaatsen voorkomen dan de meeste andere Veenmossen. Ze groeit vaak op meer of minder sterk beschaduwde standplaatsen met zure veenbodem of ruwe humus. Sph... [meer]
 
foto30579
foto1818
foto2837
foto4154
foto4687
foto2836
foto4688
foto4690
foto5302
foto4691
foto5275