a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen

Smalbladig veenmos
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (12) | flora's (6) | taxonomie | feedback (1) | trend

Familie:Sphagnaceae
Groep:Bladmossen
Synoniemen:Sphagnum recurvum subsp. angustifloium
Status:Rode Lijst: Gevoelig
Habitatrichtlijn bijlage 5
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Europees areaal:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)boreaal-gematigd
Noordelijk Halfrond:bron: H.N. Siebel en R.J. Bijlsma (2007)Circumpolair
Levensstrategie:bron: H.N. Siebel en H.J. During (2006) Beknopte Mosflora. KNNV Uitgeverij.langlevende pendelaar
Biotoop:Biotoop waarin de soort meestal voorkomtZuur veen
Substraat:Substraat waarop de soort meestal groeitveen
Ecologie & verspreiding
Sphagnum angustifolium groeit in Nederland in Veenmos- en Zeggenrijk Wilgen- of Berkenbroekbos. Ook in Duitsland is dit meestal het geval, maar daar zijn ook vondsten uit goed ontwikkeld hoogveen en... [meer]
 
foto2660
foto24304